Steg 2 av 8

Strategi

Innovationsanalys.

1. Vår strategi beskriver mål för förnyelse och innovation och hur vi ska arbeta med det

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

2. Vi har flera olika innovationsområden och fokus på expansion

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

3. Vi har ett strukturerat arbetssätt för att prioritera projekt på olika lång sikt

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

4. Vi har en strategi för hur vi ska behålla och rekrytera rätt personal

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra
Tillbaka