Steg 1 av 8

Omvärld och affärsmöjligheter

Innovationsanalys.

Instruktion

För att få fram ditt resultat behöver du uppskatta var din organisation står i ett antal påståenden. Låter det krångligt? Inte alls, tänk så här: Om du tycker att ett påstående stämmer drar du reglaget åt höger, där siffran 7 är högst och motsvarar stämmer mycket bra. Om du däremot tycker att ett påstående stämmer mindre bra drar du reglaget åt vänster, där 0 är lägst och motsvarar stämmer inte alls.

1. Vi gör kontinuerliga trendspaningar och omvärldsanalyser

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

2. Vi har ett strukturerat sätt att hantera risker och möjligheter i företaget

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

3. Vi analyserar områden med nya affärsmöjligheter där vi kan skapa nya kundvärden

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

4. Vi har en struktur för samla in och förstå kundernas behov, krav och förväntningar

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra