Steg 5 av 8

Skapa värde av idéer

Innovationsanalys.

1. Vi har rutiner för att fånga upp och dokumentera idéer

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

2. Vi har metoder och modeller för att generera, värdera och prioritera idéer

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

3. Vi har verktyg för att konceptualisera och validera nya produkter och tjänster

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

4. Vi har en tydlig process för kommersialisering

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra
Tillbaka