Steg 4 av 8

Samarbeten och öppen innovation

Innovationsanalys.

1. Att samarbeta med andra utanför företaget är en del av vår strategi

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

2. Vi jobbar ofta i tvärfunktionella team med olika kompetenser

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

3. Vi deltar i utvecklingsprojekt med akademi, forskare och/eller andra företag

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra
Tillbaka