Steg 3 av 8

Ledarskap och kultur

Innovationsanalys.

1. Företagets ledning ger uttryck för att innovationsarbetet är viktigt

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

2. Våra medarbetare föreslår idéer och delar öppet med sig av sin kunskap

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

3. I vår organisation ser vi förändring och utveckling som nödvändig för överlevnad

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

4. I vår organisation är det tillåtet att ta risker och att misslyckas

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra
Tillbaka