Steg 6 av 8

Resurser

Innovationsanalys.

1. Vi har medel avsatta för att kunna göra investeringar i teknologier och kompetens

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

2. Vi har självständiga team som kan fatta beslut inom budget och projektplan

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

3. Vid behov kan resurser snabbt flyttas runt inom team och funktioner

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

4. Det finns en budget och tid avsatt för innovationsarbete

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra
Tillbaka