Steg 7 av 8

Mätning och analys

Innovationsanalys.

1. Vi har en metod för att mäta innovation och idéarbete

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

2. Våra nyckeltal är kopplade till vår strategi för utvecklings- och innovationsarbete

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

3. Vi mäter hur mycket resurser som används i innovationsarbetet

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra
Tillbaka