Steg 8 av 8

Affärsmodell och varumärke

Innovationsanalys.

1. Vårt innovationsarbete stärker vår affärsmodell och vårt varumärke

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

2. Vi berättar för omvärlden om våra innovationer och vårt innovationsarbete

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra

3. Våra kunder ser oss som innovativa

Drag i reglaget
Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer mycket bra
Tillbaka